Biuro czynne pn-pt: 10:00-16:00
Telefon kom. 783-184-506
E-mail: biuro@tur-lechita.pl
TUR LECHITA Marek Drabik
99-311 Bedlno
Tomczyce 12
NIP: 775-001-21-75
Numer konta:
B.S. Stara Biała o/Żychlin
80-9038-0004-2003-3532-2000-0010

Wszelkie prawa zastrzeżone.

FILMY.

Szarża kawalerii polskiej pod Arcelinem podczas wojny z bolszewikami w 1920 rok:
Zmierzające do Bitwy nad Bzurą oddziały polskie z 26 Dywizji Piechoty w miejscowości Ostrowy k/Kutna napotykają niemieckie rozpoznanie...
Dochodzi do gwałtownej walki z dywersantami i regularnym wojskiem:
Powstanie Styczniowe 1863 Żychlin 2009:
Uroczystości pod tablica pamiątkową na ścianie dawnych koszar 37 łęczyckiego pp przy ul. Grunwaldzkiej. Biorą w niej udział uczniowie ZS im Staszica, LO PUL Z Kutna-Azorów, władze samorządowe, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, orkiestra "Clonowia":
Powiatowe obchody 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Dąbrowicach, pow. kutnowski. Żołnierze 37pp wkroczyli do miasteczka, wzięli udzial w mszy świętej. Natknęli się na niemieckich dywersantów, ktrych szybko pokonali. Walczyli również kawalerzyści - kolarze z plutonu rozpoznawczego pułku. W kościele pw. św. Wojciech odbył się koncert artystów łódzkiej filharmonii, chóru "Speranza" i orkiestry dętek "Clonovia".:
Oporów Kolory Polski 2009:
Uroczystości w Bełchowie k/Łowicza na pamiątkę potyczki zagonu 7psk i 17puł z września 1939 r. Główny pomysłodawca i organizator Jan Czubatka ze Skierniewic:
Zawody strzeleckie 37pp: